1 До розчину Натрій гідроксиду масою 160г та масовою часткою розчиненої речовини 5% додали ще 12г лугу

2. Визначте масову частку цукру в сиропі, отриманому уварюванням 1кг 10% розчину цукру до маси 250г (40%)
3. До 200г. 20% розчину калій гідрогсиду додали 80г води та 16г лугу. Визначте масову частку розчиненої речовини в отриманому розчині (19%)

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.