10-тапсырма. Төмендегі сөздердің мәтінде қай сөзбен тіркесіп тұрғанын Жазғытұры, масатыдай құлпыру, елжіреу, сай, су. анықта. Сөйлем құра.

10-тапсырма. Төмендегі сөздердің мәтінде қай сөзбен тіркесіп тұрғанын
Жазғытұры, масатыдай құлпыру, елжіреу, сай, су.
анықта. Сөйлем құра.

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.