24. “Kız kardeşlik” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün kadınlar ortak ezilmişliğe maruz kalırlar
B) Yalnız kamusal alanda değil özel alanda da eşitlik talebi içerir.
C) Bütün kadınların çıkarları ortaktır.
D) Hiyerarşi ilkesine meydan okur.
E) Kadınların baskı karşısndaki kardeşliğidir.
I​

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.