5. Визначте, у якому з випадків було порушено вимоги до трудового зако-

Нодавства
А токарю, який запізнився на роботу, без згоди профспілкового коміте-
ту оголошено догану
Б
касир звільнений з роботи у зв’язку з виявленото недостачею підзвіт-
них грошей
в інженер, депутат сільської ради депутатів, звільнений з роботи без
Згоди сільради за скороченням штатів
гкухар звільнений з роботи у зв’язку з виявленою невідповідністю
до займаної посади за станом здоров’я за згодою профспілкового
комітету
дТокар звільнений з роботи, відповідно до Поданої ним заяви, без згоди
профспілкового комітету​

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.