60% від одного числа і 80% від другого разом складають 39

60% від одного числа і 80% від другого разом складають 39. Знайдіть ці числа, якщо їхня сума дорівнює 55.​

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.