Бісектриса кута прямокутника ділить сторону на відрізки

пропорційні числам 1 і 3. Обчислити площу прямокутника, якщо
його діагональ рівна 15 см.

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.