Характерною рисою української родини кінця 19 початку 20 ст було?

а)надання в сім’ях жінкам рівних прав із чоловіками
б)утвердження малої сім’ї як панівної форми родини
в)перехід до жінки повноважень розпорядниці господарських робіт
г)поширення моделі однодітної сім’ї серед жителів міст
Даю 15 балів!!!

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.