Коло вписане у трикутник LKN, A,B і C – точки дотику кола зі сторонами трикутника

Коло вписане у трикутник LKN, A,B і C – точки дотику кола зі сторонами трикутника. За допомогою даних, що вказані на рисунку, знайдіть периметр трикутника LKN​

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.