Оқиық және жауап берейік

4. Мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қой.
Үлгі: Аңыз бойынша Үркердің қызы – кім?​

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.