Помогите Очень Срочно!!!!!!!!!

1. Наведіть приклад зміни внутрішньої енергії тіл у результаті виконання роботи, коли робота від`ємна.
2. У результаті ізобарного розширення газ виконав роботу 80 Дж. За якого тиску відбувається процес, якщо об`єм газу збільшився на 2 л? Якою є зміна його внутрішньої енергії? Яку кількість теплоти передано газу ?

3. На скільки зміниться внутрішня енергія і температура при ізохорному охолодженні 200 г кисню. Яку роботу він виконав?

4. Як змінюється внутрішня енергія газу, яка кількість теплоти виділяється газом і яка робота виконується при адіабатному процесі при зменшенні з 1,5 л до 2,5 л за тиску 1 МПа?

5. Який зв`язок має перший закон термодинаміки і венозна кров людини?

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.