Решите пжжж Срочно!!!!!!

1) Розв’язати рівняння 6x^2+19x-71-3x=0
2)Батько й син пройшли 450 м, причому батько зробив на 150 кроків менше, ніж син. Знайдіть довжину кроку кожного з них, якщо крок батька довший від кроку сина на 15см.

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.