Складіть розповідь про сердньовічний Китай за планом:

1) природні умови країни

2) спосіб життя населення

3) найбільші торгівельні шляхи

4) завойовники з якими боролися китайці
Cрочно ПЛИИИз
!!!

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.