У якому об’ємі води потрібно розчинити 7,5 г кристалогідрату Al(NO3)3 * 9H2O, щоб приготувати розчин із масовою часткою безводної солі 7,1%?

У якому об’ємі води потрібно розчинити 7,5 г кристалогідрату Al(NO3)3 * 9H2O, щоб приготувати розчин із масовою часткою безводної солі 7,1%?

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.