Установіть відповідність між юридичними поняттями та їх визначеннями

1.Заповіт;
2.Обов’язкова частка спадщини;
3.Спадкоємці;
4.Споживачі;​

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.