Визначте правильні твердження щодо фізичних властивостей води

а) температура замерзання 0 градусів
б) вода має три агрегатних стана
в) вода – гарний розчинник

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.