Визначте причини поразки русичів у боротьбі

проти монголо-татар (три відповіді):
А) відсутність єдиного політичного центру
Б) послаблення військової справи на Русі
В) руйнування укріплених міст
Г) політична роздробленість Русі
Д) посилення централізованої князівської влади
Е) розрізненість у діях руських князів
Є) зрада половців під час битв
срочно прошу!

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.