Яке середовище більш

щільне, у ньому практично
відсутнє Сонячне світло та
значно менше кисню?

інші організми
грунтове
наземно-повітряне
Водне​

Add Comment
0 Ответ(ы)

Ваш ответ

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.